Reporting the damage Business Lease

I am a driver

 

I am a repair service worker

<!--[T -->Oznámení o pojistné události<!--[T -->
Report of an accident
  Extended report of an accident
Extended report of an accident
  Background materials for assigning the number of repair approval
Background materials for assigning the number of repair approval
We will redirect you to our new Damage Portal to report an accident...
Manual for drivers Manual for repair service workers

Informace, které zadáte do formuláře, použijeme k likvidaci pojistné události. Tyto informace jsou předávány pojišťovně nebo brokerům tedy zprostředkovatelům, kteří pojistnou událost likvidují.
S osobními údaji pracujeme v souladu s nařízeními Evropské Unie a platnými zákony České republiky.
Hlavními účely, pro které sbíráme a shromažďujeme osobní údaje jsou provoz a poskytování našich služeb. Dále poskytujeme data třetím stranám v případě jejich kooperace při zajišťování námi poskytovaných služeb (pojišťovna, servis…).
Bližší informace o zpracovávání osobních údajů společností Business Lease s.r.o. naleznete ZDE.

© 2010 – 2023 Business Lease